Dvalemodus

Dvalemodus lar deg definere tidsintervaller hvor skjermen på Komp automatisk skrus av.

Du kan fremdeles videoringe når Komp er i dvalemodus

Gå til:

Innstillinger > Dvalemodus > Legg til tidsintervall

Hvordan Dvalemodus fungerer

Legg til ett eller flere tidsintervaller for Dvalemodus og når du ønsker at det skal gjentas (e.g. mandag og onsdag fra 14:00-18:00).

Ett minutt før vil Komp varsle brukeren om at skjermen vil skrus av, og hvilket klokkeslett den skrus på igjen. Skjermen vil automatisk skrus av.

Sleep Mode_Original

Hvordan kan brukeren avbryte Dvalemodus på Komp?

Ved å skru Komp av og på igjen kan brukeren avbryte det inneværende tidsintervallet for dvalemodus. Dette vil ikke påvirke fremtidige tidsintervaller.

Hvordan kan jeg avbryte Dvalemodus fra appen?

I appen kan du velge å deaktivere eller slette et tidsintervall om du ikke lenger ønsker å ta det i bruk.