Feilmelding: Noen har allerede brukt dette nøkkelordet

Av sikkerhetsgrunner er det bare én assistent som kan legge til en AV1 ved å bruke nøkkelordet. Du får denne feilmeldingen om nøkkelordet allerede er brukt.

For å få tilgang kan du spørre den registrerte assistenten om å legge deg til fra deres app eller du kan legges til av eleven gjennom AV1-appen.