Hvordan legger jeg til et Wifi-nettverk fra AV1 Assistant-appen?

  1. Fra “Home”-fanen, trykk “Settings”
  2. Trykk “Add Wifi”
  3. Trykk “Add another” og velg nettverket du ønsker å legge til fra listen.
    Dukker ikke nettverket opp, trykk “Is your Wifi not listed below?” og velg “Add manually” for å legge inn nettverksnavn (SSID), passord og brukernavn manuelt.

NB! Nettverkene som vises er nettverkene der AV1 er lokalisert.