1. Hjelpesenter
  2. Komp Pro | Komp Manage
  3. Komp Pro | Bilder, meldinger og videosamtale

Innhold og videosamtaler

Hva er Komp Innhold?

I Komp Innhold kan du sende bilder, meldinger og gjennomføre videosamtale med dine tjenestemottakere.

Innholdet du deler kan sendes umiddelbart eller planlegges frem i tid, og du kan selv bestemme hvor mange dager bildet skal vises Komp. En melding om at du kommer på besøk skal kanskje bare vises frem til besøket er gjennomført, mens et hyggelig bilde skal vises i et par uker.

Du kan sende innhold til én eller flere Komper på én gang.

Sende et bilde

For å sende et bilde velger du Bilde fra undermenyen. Velg deretter hvem du ønsker å sende bildet til, last opp ønsket bilde og oppgi når du ønsker at det skal sendes. Trykk Send.

Sende en melding

For å sende et bilde velger du Melding fra undermenyen. Velg deretter hvem du ønsker å sende meldingen til, skriv ønsket melding og oppgi når du ønsker at den skal sendes. Trykk Send.

Gjennomføre videosamtale

For å gjennomføre en videosamtale velger du Videosamtale fra undermenyen. Du vil få en liste over Kompene du har tilgang til. Du vil også se om de er tilgjengelig til å motta en videosamtale.

Det er kun mulig å gjennomføre videosamtale én til én.

Komp må være skrudd på og koblet til internett for å motta videosamtale

Når du har valgt ønsket Komp vil vi gjøre en test av mikrofon og kamera. Dersom du ikke har disse aktivert må du gi tilgang i nettleseren

Se eller endre innhold på Komp

Innhold som er sendt av deg selv, eller andre som har tilgang til samme Komp som deg, vil vises under fanen Innhold.

Her kan du velge hvilken Komp du ønsker å se innhold for. Unnlater du å velge en Komp vil du se innhold for alle Komper du har tilgang til. Du kan også velge hvilken dato du ønsker å se innhold for, for eksempel om du har planlagt et bilde som først skal vises om to dager.

Ønsker du å redigere et bilde eller en melding kan du gjøre herfra.

Se aktivitet

Ved å trykke Aktivitet kan du se en logg over alle hendelser i organisasjonen med datostempling.