1. Hjelpesenter
  2. Komp Pro | Komp Manage
  3. Komp Pro/Komp Manage | Grupper og tilgangsstyring

Introduksjon til grupper

Hva er en gruppe?

Grupper lar deg organisere ansatte og tjenestemottakeres Komper, og definere hvilke tilganger de ansatte skal ha. Både ansatte og Komper kan tilhøre flere grupper, og ansatte kan ha ulikt tilgangsnivå i forskjellige grupper.

Alle ansatte må tilhøre en gruppe for å kunne ta i bruk Komp Pro/ Komp Manage.

Det er også mulighet å opprette undergrupper.

Hvordan fungerer grupper?

I sin enkleste form kan man opprette én gruppe som består av alle ansatte og alle Kompene i organisasjonen. Alle ansatte vil da kunne se alle Kompene, men handlingene de kan gjøre vil avhenge av tilgangsnivået.

En naturlig måte å dele inn gruppene er etter avdelinger, seksjoner eller team. Da kan du opprett én gruppe for hver avdeling som inneholder de ansatte i den avdelingen og legge til Kompene som tilhører deres tjenestemottakere.

Dersom en avdeling er inndelt i mindre seksjoner kan du lage én gruppe for avdelingen, og undergrupper for hver seksjon. Vi anbefaler at man unngår å lage mange nivåer med undergrupper da det fort kan bli vanskelig å holde oversikt.