1. Hjelpesenter
  2. Komp Pro | Komp Manage
  3. Komp Pro/Komp Manage | Grupper og tilgangsstyring

Invitere ansatte

Ansatte som skal ha tilgang til å bruke Komp Pro/ Komp Manage må inviteres av systemadministrator, og kan deretter opprette sin brukerprofil. Det er ingen begrensning på antall ansatte som kan bruke Komp Pro/ Komp Manage.

Invitere ansatte

Ansatte inviteres gjennom e-post. Vi anbefaler derfor at du har klar en liste med e-postadresser til ansatte som skal ta i bruk Komp Pro.

  1. Trykk på Ansatte i applikasjonsmenyen
  2. Trykk på Inviter
  3. Oppgi den ansattes epostadresse og trykk Inviter
  4. Du har også mulighet til å legge den ansatte til en gruppe og sette tilgangsnivå når du inviterer.
  5. Den ansatte vil motta en epost med instruksjoner om hvordan opprette sin egen profil.
    Dersom eposten ikke ankommer, anbefaler vi å sjekke om den har havnet i søppelpost, og at den er skrevet riktig.

Husk å legge den ansatte til i en gruppe

Slette en ansatt

Dersom en ansatt for eksempel har sluttet i jobben og ikke lenger skal ha tilgang til Komp Pro/ Komp Manage kan du slette dem.

Dette gjøres enkelt ved å gå inn på deres profil og velge Slett ansatt.