1. Hjelpesenter
  2. Komp
  3. Komp | Ofte stilte spørsmål

Bruke Komp ved hørselsnedsetning

Etter hvert som vi blir eldre, mister vi gradvis mer av hørselen. Faktisk har 91% av alle mennesker over 80 år noe hørselstap. Av disse sier 40 til 50% at livskvaliteten er svekket på grunn av hørselstapet. De fleste vil miste evnen til å høre høyere frekvenser i starten, og noen vil derfor slite med å forstå lysere stemmer. Andre kan ha det motsatte problemet, der dype stemmer er vanskeligere å høre. F-, S-, M- og Sh-lyder forsvinner vanligvis først, selv om dette er forskjellig fra person til person.

Det er mange ting du kan gjøre for å gjøre det lettere å snakke med en tunghørt person. Spesielle enheter er ikke alltid nødvendig

Råd for å kommunisere med en som har hørselsnedsetning


Spør

For å få mest mulig ut av en samtale med en person med hørselsnedsetning, er det viktig å huske på at mange ønsker å gi inntrykk av at de kan høre hva enn som blir sagt (noe de fleste av oss til tider er skyldige i). De kan nikke, smile og oppføre seg som om de har forstått, selv om de ikke har det. Still noen spørsmål for å finne ut om personen faktisk forsto deg eller ikke.


Snakk tydelig, ikke høyere

Hvis noen sliter med å forstå hva du sier selv om du har snakket tydelig, hjelper det sjelden å heve stemmen. Å heve desibelnivået på stemmen din vil i stedet ha motsatt effekt. Det vil bli vanskeligere for dem å forstå deg, og i verste fall skade hørselen enda mer.


Snakk saktere enn vanlig og inkluder pauser

Når du senker taletempoet, vil du naturlig artikulere ordene tydeligere. Hvis det er betydelige kommunikasjonsproblemer, prøv å forkorte setningene og inkludere pauser.


Vær oppmerksom på bakgrunnsstøy

Bakgrunnsstøy kan være problematisk for personer med nedsatt hørsel. Det er viktig å ha dette i bakhodet når du ringer noen som har en Komp-enhet. For eksempel: lukk vinduene, slå av radio og fjernsyn osv. (Høreapparater fanger ofte opp alle omkringliggende lyder, og personen med nedsatt hørsel vil slite med å skille mellom lydene eller stemmene de ønsker å høre og ikke vil høre).


Endre samtale emne – “La oss snakke om…”

Når du bytter emne, forbereder du personen på det nye emnet, f.eks. «Jeg må fortelle om den flotte fotturen vi gikk på i Nordmarka.» Kontekst er viktig når mange ord høres like ut.

Råd om digital kommunikasjon ved bruk av Komp


Stabil internettforbindelse

Sett deg ned et sted som har god internettforbindelse når du ringer noen på Komp. En stabil internettforbindelse er viktig for god lyd og video. God video er avgjørende for personer med hørselsnedsetninger fordi mange er avhengige av å lese lepper for å forstå hva som blir sagt.


Hold telefonen din i landskapsmodus

Vær godt synlig på skjermen, og sørg for at du holder mobiltelefonen i ro og i liggende/landskapsmodus.


Ikke skjul munnen din

Vi leser lepper. Mange gjør dette uten å tenke.


En person av gangen

Å dele en mikrofon kan være utfordrende. Det er viktig at kun én person snakker om gangen, og at de andre er stille.


Vær oppmerksom på bakgrunnstøy

Husk at bakgrunnsstøy kan komme både fra mottakerens ende og fra senderens ende. Finn et rolig sted å ha en samtale.


Bruk hodetelefoner

Både personen som snakker og personen som lytter til samtalen bør ha på seg hodetelefoner. Jo nærmere lydkilden er, jo bedre. Støydempende hodetelefoner kan være nyttige hvis det er mye bakgrunnsstøy.


Hodetelefoner > høreapparater

Høreapparater, spesielt eldre, kan skape noe støy når du i tillegg bruker hodetelefoner, så det kan være lurt å ta av høreapparatet før du tar på deg hodetelefonene. Ørepropper kan fungere best for noen mennesker.

Høreapparat som kan brukes med Komp

Dersom du ønsker å bruke høreapparater, kan enhetene nedenfor brukes sammen med Komp.


Hodetelefoner/kabel med lydutgang

Både personen som snakker og personen som lytter til samtalen bør ha på seg hodetelefoner. Jo nærmere lydkilden er, jo bedre. Hodesett kan kobles til med en USB-port bak Komp-enheten. De fleste typer hodetelefoner bør være Plug & Play og fungere automatisk, men No Isolation kan ikke garantere at alle hodetelefoner vil fungere.


Headsets kan også kobles til med:

1) 3.5 mm jack 

2) via RCA kontakt

Begge krever et eksternt USB-lydkort.


Teleslynge

Hvis du har funnet en teleslynge nyttig, kan dette brukes med Komp.


Ved bruk av teleslynge er det best å koble lyden direkte fra Komp ved hjelp av en kabel. Du trenger da et eksternt lydkort. Denne må kobles til Komp via USB-porten på baksiden av Komp-enheten. Det krever at Komp-brukeren har riktig apparat/høreapparat som støtter teleslynge.


Assisterende lyttesystemer

Hvis du har funnet et lyttesystem til hjelp, kan dette også brukes med Komp. Et lyttesystem registrerer lyder i rommet, forsterker lydene og sender dem til de tilkoblede hodetelefonene. De fleste lyttesystemer kan også brukes med en ekstern mikrofon festet til Komp-høyttaleren for enda bedre gjenkjenning av lyder.