Min WiFi/4G tilkobling er ikke god nok. Hva kan jeg gjøre?

Denne artikkelen vil fortelle deg hvilke skritt du kan ta for å forbedre nettverkstilkoblingen for Komp

Komp trenger enten et WiFi-nettverk eller 4G for å fungere. Du må også sørge for at nettverkssignalstyrken er sterk nok for god videokvalitet, lyd og hastighet.

Hvis du opplever videosamtaler av lav kvalitet, lydproblemer eller inkonsekvente tilkoblinger med Komp, kan det være at WiFi- eller 4G-nettverkskvaliteten/-signalet ikke er egnet for bruk av Komp.


WiFi-brukere

For de som bruker privat eller hjemme-WiFi for sin Komp, foreslår vi at du tar kontakt med din WiFi-bredbåndsleverandør og spør om det er noen alternativer for å bedre tilkoblingen, kvaliteten og signalet til nettverket. De kan foreslå en WiFi-forsterker, for eksempel, for å hjelpe med dette.

For de som bruker WiFi som tilhører sykehjem eller annet offentlig område, må du ta kontakt med IT-personalet som administrerer nettverket. De kan kanskje foreslå måter å forbedre tilkobling, kvalitet og signal på.

4G-brukere

For de som har abonnert på vårt 4G-nett for sin Komp, er problemet mest sannsynlig knyttet til manglende 4G-dekning i området. Vi foreslår å plassere Komp nærmere et vindu for å få mest mulig ut av 4G-dekningen i området. Generelt, hvis 4G-dekningen ikke er god nok, vil kjøp av en WiFi-ruter være det beste alternativet, da dette også vil tillate bruk av andre enheter som krever bredbåndstilkobling.

 

Viktig: Vi er ikke ansvarlige for tredjeparts produktbruk og inkompatibilitet med produktet vårt, Komp. Vær oppmerksom på at Komp kanskje ikke fungerer for alle tredjepartsenheter, inkludert de som er foreslått ovenfor. Ved kjøp av Komp er det en 30-dagers prøveperiode, slik at du kan teste Komp og dens kompatibilitet med ditt WiFi-nettverk eller 4G-dekning i brukerområdet. Hvis WiFi/4G-tilkoblingen ikke er godt nok, og forslagene ovenfor ikke er til hjelp, kan du returnere Komp innen 30 dager og motta full refusjon når Komp er returnert.