1. Hjelpesenter
 2. Komp Pro | Komp Manage
 3. Komp Pro/Komp Manage | Grupper og tilgangsstyring

Opprette, endre og slette en gruppe

Opprette en gruppe

 1. Trykk på Grupper i applikasjonsmenyen.
 2. Trykk på Opprett ny gruppe
 3. Oppgi gruppens navn og, dersom ønskelig, en beskrivelse av gruppen

Legge til ansatte i en gruppe

For at en ansatt skal ha tilgang til å bruke en Komp må de være i samme gruppe som Kompen.

 1. Trykk Legg til ansatt
 2. Velg ansatt fra listen eller bruk søkefeltet
 3. Trykk Legg til [antall] ansatte

Legge til Komper i en gruppe

For at en Komp skal kunne brukes av ansatte må den være i samme gruppe som dem.

 1. Trykk Legg til Komp
 2. Velg KOMP fra listen eller bruk søkefeltet
 3. Trykk Legg til [antall] Komper

Opprette en undergruppe

 1. Trykk Opprett ny undergruppe
 2. Følg stegene over

Endre en gruppe

Dersom du ønsker å endre navnet eller beskrivelsen av gruppen kan du gjøre dette ved å trykke Rediger.

Lagre endringene dine når du er ferdig.

Slette en gruppe

For å slette en gruppe må du gå inn på gruppesiden til gruppen du ønsker å slette.

Nederst på siden trykker du på knappen Slett denne gruppen

Det er kun administratorer og gruppeledere som kan slette grupper.