1. Hjelpesenter
 2. Komp Pro | Komp Manage
 3. Komp Pro/Komp Manage | Grupper og tilgangsstyring

Tilgangsnivåer for ansatte

Hva er tilgangsnivåer?

Tilgangsnivåer styrer hvilke handlinger ansatte har tilgang til å bruke på Kompene i sin gruppe.

Tilganger settes for en ansatt på gruppenivå. Dette betyr at en ansatt kan ha ulikt tilgangsnivå til ulike Komper i ulike grupper. Høyeste tilgangsnivå vil alltid være gjeldende dersom man har tilgang til samme Komp i flere grupper.

Ansatte vil automatisk få laveste tilgangsnivå (ingen tilgang) når de inviteres i organisasjonen

Endre tilganger

Ettersom tilganger gis på gruppenivå må du først velge gruppen hvor den ansatte du vil endre tilgangen til befinner seg.

 1. Trykk på den ansatte for å få opp tilgangsnivåene
 2. Du vil her se de ulike applikasjonene man kan gi tilgang til, og hvilke tilganger du kan velge mellom
 3. Velg ønsket tilgang og trykk Lagre

Tilgangsnivåer

Komp Innhold

 • Full tilgang
  Dele innhold og gjennomføre videosamtaler til alle Kompene i gruppen. Mulig å slette andre ansattes innhold.
 • Normal
  Dele innhold og gjennomføre videosamtaler til alle Kompene i gruppen.
 • Lese og videosamtale
  Kun mulig å se innhold andre har delt, og gjennomføre videosamtale. Ikke mulig å sende bilder eller meldinger.
 • Kun videosamtale
  Kun mulig å gjennomføre videosamtaler. Ikke mulig å sende bilder eller meldinger.
 • Ingen tilgang
  Ingen tilgang til Komp Innhold

Komp Klokke

 • Normal
  Endre klokker og opprete maler
 • Kun lese
  Kun mulig å se klokker
 • Ingen tilgang
  Ingen tilgang til Komp Klokke

KOMP Kalender

 • Full tilgang
  Opprette kalenderhendelser på alle Komper. Kan slette kalenderhendelser opprettet av andre ansatte.
 • Normal
  Opprette kalenderhendelser på alle Komper.
 • Kun lese
  Kun mulig å se kalenderhendelser opprettet av andre.
 • Ingen tilgang
  Ingen tilgang til Komp Kalender