Administratörer och användarroller

Användarroller på Komp

Det finns tre användarroller på Komp.

Administratörer

Den Familjemedlem som installerar Komp kommer automatisk att bli tilldelad rollen som administratör.

Administratörer kan

 • Radera andra familjemedlemmars innehåll och redigera varaktighet.
 • Ta bort deras tillgång till Komp
 • Lägga till och ta bort andra administratörer
 • Begränsa åtkomsten till funktioner i appen
 • Se och registrera allt innehåll som skickas till Kompen, förutom privata meddelanden som skickats av andra

Användare

Användare kan

 • Radera och redigare sitt eget innehåll (om det inte inaktiverats av en administratör)

 • Bjuda in nya familjemedlemmar
 • Ändra inställningar på Komp (om det inte inaktiverats av en administratör)

Begränsade användare

Om du är administratör för en Komp kan du göra andra användare begränsade.

Begränsade användare kan

 • Bara se och redigera innehåll som publicerats av dem själva.
 • De kan inte redigera inställningar på Komp eller bjuda in nya användare.
 • Endast administratören kan se innehåll som publiceras av begränsad användare (privata meddelanden som skickas av en begränsad användare kan inte ses av administratören eller andra användare).

Hur begränsar jag en användare?

 1. Gå till Inställningar i det högra hörnet
 2. Under Användare, tryck på Alla andra
 3. Hitta den användare du vill begränsa, tryck på den användaren
 4. Du bör nu se ett alternativ kallad Begränsad, använd switch-knappen för att slå på eller av funktionen

Lägg till eller ta bort en administratör

Du kan lägga till så många administratörer som du önskar.

 1. Gå til Inställningar
 2. Gå till Användare
 3. Tryck på Lägg till/ta bort administratör
 4. Använd switch-knappen för att ge eller återkalla administratörstillgång.

Användaren du lägger till kommer få ett meddelande om att hen har blivit tillagd eller borttagen som administratör.

Administratörskontroller

Som administratör kan du begränsa användningen av vissa funktioner i appen till endast administratören. Dessa inställningar heter "Admin-kontroller" i inställningsdelen av Komp-appen.

Om det bara finns en administratör

Du kan inte ta bort din administratörstillgång eller ta bort din tillgång till Komp om du är den enda administratören.

Därför måste du först välja en annan familjemedlem som kan vara administratör, innan du kan ta bort din egen tillgång.