1. Hjälpcenter
  2. Komp Pro | Komp Manage
  3. Komp Pro/Komp Manage | Grupper och åtkomstnivåer

Bjuda in och ta bort anställda

Anställda måste bjudas in att använda Komp Pro/ Komp Manage av en systemadministratör. De kan skapa sin egen profil efter att de har fått en inbjudan.

Du kan bjuda in ett obegränsat antal anställda.

Bjud in anställd

Den anställda bjuds in via e-post. Därför rekommenderar vi att ha en lista med e-postadresser redo.

  1. Under Hantera, klicka Personal
  2. Klicka Bjud in personal
  3. Skriv in personalens e-mailadress och klicka Bjud in
  4. Du kan också lägga till personalen i en grupp och ange deras behörigheter
  5. Den anställda kommer att motta ett e-mail med instruktioner om hur man skapar en profil.
    Om e-mailet inte kommer fram rekommenderar vi att kolla skräpposten och se till att du skrivit in e-mailadressen korrekt.

Kom ihåg att lägga till den anställda i en grupp

Ta bort anställda

Du kan ta bort anställda om de inte längre ska ha tillgång till Komp Pro/ Komp Manage.

Gå bara till deras profil och klicka på Ta bort personal.