Gör Komp-enheten redo för en ny användare

Ibland blir det nödvändigt att radera hela eller delar av innehållet och inställningarna på en viss Komp. Ett exempel är om Komp ska flyttas från en användare till en annan. Du kan enkelt lösa detta i Komp Pro/ Komp Manage.

  1. Tryck på Komps
  2. Välj den Komp du vill ändra
  3. Scrolla ner till Andra alternativ
  4. Tryck Återställ denna Komp
  5. Som standard är kryssrutan Förbered för ny användare markerad. Om du vill radera allt innehåll och inställningarna för att göra Komp redo för en ny användare, tryck på den blå START-knappen.
    1. Du kan avmarkera Förbered för ny användare och markera Familjeinnehåll istället. Detta tar bort familjemedlemmars/släktingars tillgång till Komp samt foton och meddelande som skickats till Komp. Det kommer att generera ett nytt nyckelord som kan delas med någon som kommer att ansluta till Komp via Family-appen.
    2. Du kan också avmarkera Förbered för ny användare och markera Enhetsinställningar. Det kommer att återställa alla inställningar (namn, tidzon, spårk, etc.) på den givna Komp.
  6. Den första familjemedlemmen som ansluter till Komp kan bjuda in resten av familjen efter att de har skrivit in sitt nyckelord och skapat sin profil i Komp-appen.