1. Hjälpcenter
  2. Komp Pro | Komp Manage
  3. Komp Pro/Komp Manage | Grupper och åtkomstnivåer

Gruppansvarig

Vad är en gruppansvarig?

En gruppansvarig fungerar som en superanvändare i sin grupp. Det kan för exempel vara en sektionsledare eller en team-ledare.

En grupp kan bestå av en eller flera gruppansvariga.

En gruppansvarig kan:

  • Administrera tillgångar för de anställda i gruppen
  • Skapa undergrupper
  • Redigera innehåll som skapats av andra anställda i gruppen
  • Nollställa en Komp

Hur gör man en anställd till gruppansvarig

  1. Gå till gruppen där du önskar att upprätta en gruppansvarig
  2. Gå till sektionen Gruppledare och klicka på Lägg Till
  3. Hitta den i personalen som ska vara ansvarig för gruppen och klicka på Spara