Använda Komp med hörselnedsättning

När vi blir äldre tappar vi gradvis mer av vår hörsel. Faktum är att 91% av alla människor över 80 år har viss hörselnedsättning. Av dessa säger 40-50% att deras livskvalitet försämrats  på grund av deras förlust av hörsel. De flesta kommer att förlora förmågan att höra högre frekvenser till en början, och en del kommer därför att kämpa för att förstå högre röster. Andra kan ha det motsatta problemet, där låga röster är svårare att urskilja. F-, S-, M- och Sh-ljud försvinner vanligtvis första, även om detta skiljer sig från person till person. 

Det finns många saker du kan göra för att göra det lättare att prata med en person med hörselnedsättning. Särskilda enheter är inte alltid nödvändiga. 

Råd för att kommunicera med någon som har hörselnedsättning

Fråga

För att få ut så mycket som möjligt av ett samtal med en hörselskadad är det viktigt att komma ihåg att många vill ge intrycket att de kan höra det som sägs (något de flesta av oss ibland är skyldiga till). De kanske nickar, ler och beter sig som om de har förstått, även om de inte har det. Ställ frågor för att fastställa om personen verkligen förstod dig eller inte. 

Prata tydligt, inte högt 

Om någon kämpar för att förstå vad du säger även om du har talat tydligt, hjälper det sällan att höja rösten. Att höja ljudnivån på din röst får istället motsatt effekt. Det kommer att bli svårare för dem att förstå dig, och i värsta fall skada deras hörsel ännu mer.

Tala långsammare än vanligt och ta med pauser

När du saktar ner din taltakt kommer du att formulera orden tydligare. Om det finns betydande kommunikationsproblem, försök att förkorta dina meningar och ta med pauser. 

Var uppmärksam på bakgrundsljud

Bakgrundsljud kan vara problematiska för personer med hörselnedsättning. Det är viktigt att ha detta i åtanke när du ringer någon som har en Komp-enhet. Det kan exempelvis vara bra att stänga fönstret, stänga av radio och tv. Hörapparater fångar ofta upp alla omgivande ljud, och personen med hörselnedsättning kommer att kämpa för att skilja mellan de ljud eller röster de vill höra och inte höra. 

"Nu ska vi prata om...."

När du byter ämne, förbered personen på det nya ämnet exempelvis genom att säga " Jag måste berätta om den fina vandringen vi gick på Nordmarka". Sammanhang är viktigt när många ord låter likadant. 

Råd om digital kommunikation med Komp

Stabil internetuppkoppling

Sätt dig ner på en plats som har bra internetuppkoppling när du ringer någon på Komp. En stabil internetuppkoppling är viktigt för bra ljud och bild. Bra video är viktigt för personer med hörselnedsättning eftersom många förlitar sig på läppläsning för att förstå vad som sägs. 

Håll din mobiltelefon i liggande läge

Var väl synlig på skärmen och se till att du håller din mobiltelefon stilla och i liggande läge.

Täck inte för munnen

Vi läser läppar. Många gör detta utan att tänka efter. 

En person i taget 

Att dela en mikrofon kan vara en utmaning. Det är viktigt att bara en person talar åt gången och att de andra är tysta. 

Var uppmärksam på bakgrundsljud

Komp ihåg att bakgrundsljud kan komma från både mottagarens ände och från avsändarens ände. Hitta en lugn plats för en konversation.

Använd hörlurar

Både den som talar och den som lyssnar på konversationen bör ha hörlurar på sig. Ju närmre ljudkällan desto bättre. Brusreducerande hörlurar kan vara till hjälp om det är mycket bakgrundsljud.

Hörlurar > Hörapparater

Hörapparater, särskilt äldre, kan skapa en del ljud när du bär hörlurar, så det kan vara klokt att ta bort hörapparaten innan du sätter på hörlurarna. Hörlurarna kanske fungerar bäst för vissa människor. 

Hörapparater som kan användas med Komp 

Om du vill använda hörapparat kan nedanstående apparater användas tillsammans med Komp. 

Headset/kabel med ljudutgång

Både den som talar och den som lyssnar på konversationen bör ha hörlurar på sig. Ju närmare ljudkällan desto bättre. Headset kan anslutas via USB-port bakom Komp-enheten. De flesta typer av hörlurar ska vara bara vara att sätta i och fungera automatiskt, men No Isolation kan inte garantera att alla headset fungerar. 

Headset kan också anslutas genom: 

1) en 3,5 mm jack

2) via RCA-connector

Båda kräver ett externt USB-ljudkort. 

Teleslinga 

Man kan även använda teleslinga som hjälpmedel till Komp. 

När du använder teleslinga är det bäst att ansluta ljudet direkt från Komp med hjälp av en kabel. Du behöver då ett externt ljudkort. Denna måste anslutas till Komp via USB-porten på baksidan av Komp-enheten. Det kräver att Komp-användaren har rätt apparat/hörapparat som stödjer en teleslinga.

System som tar upp ljud bättre

Ett assisterande lyssningssystem känner av ljud i rummet, förstärker ljuden och skickar dem till det anslutna headsetet. De flesta system kan även användas med en extern mikrofon kopplad till Komp-högtalaren för ännu bättre detektering av ljud.