Hur ändrar jag min hemliga kod?

För att ändra din hemliga kod gör du följande:

  1. Öppna AV1-appen.
  2. Tryck Inställningar > Ändra hemlig kod.
  3. Skriv in din gamla kod.
  4. Skriv in din nya kod.
  5. Upprepa din nya kod.
Change_code.png