Hur bjuder jag in en ny användare till Komp?

När du bjuder in någon till Komp skapas ett unikt nyckelord som personen du bjudit in måste använda för att ansluta till Komp-enheten. Denna person måste ha ett mobilnummer för att bli inbjuden.

  1. Öppna appen
  2. Tryck Inställningar > Personer > Bjud in andra...
  3. Vänligen se till att ge åtkomst till dina kontakter
  4. Fyll i telefonnumret eller välj från kontaktlistan
  5. Tryck Bjud in
  6. Du kommer att se det unika nyckelordet och kan antingen kopiera och dela det direkt med personen du bjudit in, eller så kan du trycka på knappen Skicka nyckelord i ett meddelande för att skicka ett förkomponerat textmeddelande.
Du kan inte använda samma nyckelord för att bjuda in flera personer eftersom varje nyckelord är personligt och bara kan användas en gång

Användaren kan då ansluta till Komp-enheten genom att ladda ner appen, ange nyckelordet och skapa sin profil.

Om personen du bjudit in har tappat bort sitt nyckelord, eller inte fått meddelandet, kan du skicka om nyckelordet om du går in på Inställningar > Användare > Inbjudna och trycker på personens namn.