Hur kan jag se AV1s batterinivå?

Du kan se batterinivån i appen, eller bak på AV1.

I appen:

Batterinivån kan ses i pratbubblan över AV1s huvud.

På AV1 (modell AV2):

Se indikatorn för batteri på baksidan av AV1.

På AV1 (modell AV1b):

På AV1 börjar ljusen nere på framsidan blinka för att indikera låg batterinivå.