Lägg till WiFi på Komp

Om du har köpt Komp efter den 28 november 2022 ingår 4G-abonnemanget automatiskt. Lägg till WiFi om mobilnätet inte är bra i ditt område.

När du ska installera Komp för första gången kan det se ut som att den redan är online. Detta beror på det inbyggda SIM-kortet. Om du inte har köpt vårt 4G-abonnemang inaktiveras SIM-kortet efter installationsprocessen och du måste då lägga till ett WiFi till Komp.

Om din Komp redan är online

  1. Öppna appen
  2. Tryck på Inställningar > WiFi
  3. Välj nätverket från listan. Om nätverket inte finns i listan är det möjligt att lägga till nätverket manuellt. Skrolla ner och tryck på Manuellt... Du behöver veta namnet på nätverket (SSID).
  4. Fyll i lösenordet, och om det efterfrågas, även användarnamn
  5. Tryck på Spara

Om du tidigare lagt till ett nätverk via Bluetooth är det möjligt att det inte visas i listan över konfigurerade nätverk. För att kontrollera detta kan du skrolla ner och trycka på Konfigurera med Bluetooth.

Om din Komp är offline

Om din Komp är offline måste du lägga till WiFi-nätverket via Bluetooth. För att göra detta måste du vara i samma rum som Komp.

  1. Öppna appen
  2. Tryck Inställningar > WiFi > Konfigurera med Bluetooth
  3. Se till att enhetens Bluetooth är på
  4. Fyll i lösenordet, och om det efterfrågas, även användarnamn
  5. Tryck på Anslut