Ingen video vid streaming, vad ska jag göra?

Du kan stöta på ett problem med AV1 där du startar en stream men videoflödet fungerar inte och skärmen är svart på elevernas enhet, men ljudet på AV1 och mobilenheten fungerar fortfarande.

För att åtgärda det här problemet måste du starta om AV1-enheten. Du kan göra detta genom att stänga av AV1, vänta några sekunder och sedan slå på den igen. Du bör också starta om AV1-appen på den mobila enheten när AV1-enheten har startat om.

Om problemet inte löser sig av sig självt efter omstart av AV1, vänligen kontakta vårt supportteam som gärna hjälper dig.