1. Hjälpcenter
  2. Komp Pro | Komp Manage
  3. Komp Pro | Bilder, meddelanden och videosamtal

Innehåll och videosamtal

Vad är KOMP Innehåll?

I KOMP Innehåll kan du skicka bilder, meddelanden och genomföra videosamtal med dina tjänstemottagare.

Innehållet du delar kan skickas ut omedelbart eller planeras längre fram i tid och du kan själv bestämma hur många dagar bilden ska visas på KOMP. Ett meddelande om att du kommer på besök ska kanske bara visas fram till besöket har genomförts, medans en annan bild ska visas över några vevkor.

Du kan skicka innehåll till en eller flera KOMP på en gång.

Skicka en bild

För att skicka en bild väljer du Bild från undermenyen. Välj därefter vem du önskar att skicka bilden till, lägg upp den önskade bilden och välj när du önskar att skicka den. Klicka därefter på Skicka

Skicka ett meddelande

För ett skicka ett meddelande så väljer du Meddelande från undermenyen. Välj därefter vem du önskar att skicka meddelandet till, skriv ett meddelade och välj när det ska skickas. Klicka på Skicka.

Genomföra videosamtal

För att genomföra videosamtal väljer du Videosamtal från undermenyen. Det kommer komma upp en lista över vilka KOMP du har tillgång till. Du kan också se om någon av dem är otillgänglig för att motta ett videosamtal.

Det är endast möjligt att ringa en KOMP och användare åt gången.

KOMP måste vara påslagen och uppkopplad på internet för att motta videosamtal

När du har valt KOMP kommer det genomföras en test av mikrofon och kamera. Om du inte har aktiverat dessa så måste du ge tillgång i browser.

Se eller ändra innehåll på KOMP

Innehåll som du själv har skickat, eller innehåll som skickats av andra som har tillgång till samma KOMP som dig, visas under menyen Innehåll.

Här kan du välja vilken KOMP du önskar att se innehåll på. Väljer du inte en specifik KOMP kommer du se innehåll på alla KOMP du har tillgång till. Du kan också välja vilket datum du önskar att se innehåll för, om du för exempel har planerat en bild som först ska visas om två dagar.

Önskar du att ändra eller en bild eller ett meddelande kan du göra det härifrån.

Se aktivitet

Genom att klicka på Aktivitet kan du se en logg över alla aktiviteter i organisationen med datum.