1. Hjälpcenter
  2. Komp Pro | Komp Manage
  3. Komp Pro/Komp Manage | Grupper och åtkomstnivåer

Introduktion till grupper

Vad är en grupp?

Grupper låter dig organisera anställdas och tjänstemottagares Kompar och välja vilken tillgång de anställda ska ha. Både personal och Kompar kan tillhöra flera grupper och anställda kan ha olika tillgångsnivå i olika grupper.

Alla personal måste tillhöra en grupp för att kunna använda Komp Pro/ Komp Manage.

Det är också möjligt att skapa undergrupper.

 Hur fungerar grupper?

På enklaste nivå kan man upprätta en grupp som består av alla anställda och alla Kompar som finns i organisationen. Alla anställda kan då se alla Kompar men vilket innehåll de kan skapa och hur de kan kommunicera med Komp beror på deras tillgångsnivå.

Ett naturligt sätt att dela in grupper är enligt avdelning, sektioner eller team. Då kan du skapa en grupp för varje avdelning som innehåller de anställda på den avdelningen och lägga till de Kompar som tillhör deras tjänstemottagare.

Om en avdelning är indelad i mindre sektioner så kan du skapa en grupp för avdelningen och undergrupper för varje sektion. Vi rekommenderar att man undviker att att skapa många nivåer med undergrupper eftersom det snabbt kan bli svårt att ha en bra översikt.