1. Hjälpcenter
  2. Komp Pro | Komp Manage
  3. Komp Pro | Bilder, meddelanden och videosamtal

Kalender och påminnelser

Vad är Komp kalender?

Genom Komp kalender kan du skapa aktiviteter som ska visas i en dagsplan med påminnelser. Här kan du enkelt lägga in aktiviteter/händelser som ska genomföras en gång eller upprepas.

Du hittar kalender i huvudmeny.

Dagsplan och påminnelser

Dagsplanen visar en översikt på dagens aktiviteter och när de inträffar. Om du inte önskar att dagsplanen ska visas så kan den tas bort i Inställningar. Dagsplanen upprättas automatiskt från de aktiviteter du har skapat.

Alla aktiviteter visas när de inträffar och visas i 5 minuter. När man lägger in en aktivitet så kan man också sätta på en påminnelse som visas innan aktiviteten inträffar.

Skapa en ny aktivitet

  1. Klicka på Skapa en ny aktivitet
  2. Välj vem du önskar att upprätta aktiviteten för (på vilken Komp den ska visas)
  3. Ange därefter ett namn på aktiviteten, lägg till en beskrivning (valfritt), välj illustration (valfritt), och om aktiviteten ska upprepas.
  4. Klicka på Spara

Ändra eller radera en aktivitet

  1. Hitta aktiviteten i kalendervisningen
  2. Klicka på aktiviteten
  3. Klicka på Redigera eller Ta bort