1. Hjälpcenter
  2. Komp Pro | Komp Manage
  3. Komp Pro | Bilder, meddelanden och videosamtal

Klocka

Vad är KOMP Klocka?

KOMP Klocka är en klocka med dygnsorientering som kan anpassas alla behov.

Om flera tjänstemottagare ska ha samma klockinställningar kan du skapa en mall som kan återanvändas.

Video

Se video som förklarar hur man ändrar inställningar för en klocka och hur man upprättar en mall.

Ändra en klocka

Du kan ändra klockor under Klocka i huvudmeny.

  1. Välj den KOMP du önskar att ändra klockan på från listan
  2. Klicka Redigera
  3. Välj önskade inställningar eller välj en mall
  4. Klicka på Spara

Skapa en mall

  1. Välj Mallar från menyn
  2. Klicka Skapa en ny mall
  3. Väl ett namn för mallen
  4. Välj önskade inställningar
Klicka Spara