Om Komp

Komp är en enknappsdator som hjälper till att föra samman de som kämpar med att använda modern teknik med deras mer tekniskt kunniga familj och vänner.

Med Komp kan hela familjen enkelt ansluta till enheten via en app och skicka foton, meddelanden och ringa tvåvägsvideosamtal.

Hur beställer jag Komp? 

Klicka här för att beställa Komp

Hur fungerar Komp? 

Komp är lätt att logga in på via Komp-appen (iOs/Android) och placeras någonstans synligt och tillgängligt hemma hos användaren, där behöver den ha tillgång till internet och ström för att fungera. Den personen som installerade Komp, administratören, bjuder sedan in andra familjemedlemmar att gå med i nätverket. Från Komp-appen i sina telefoner kan alla inbjudna medlemmar skicka bilder, meddelanden och ringa videosamtal till Komp, som sedan dyker upp i bildströmmen både på enheten och i appen. 

Ett socialt nätverk för hela familjen

Komp är inte begränsat till äldre, genom fotoströmmen i Komp-appen kan hela familjen, farbröder, mostrar, föräldrar, kusiner och synskon hålla sig uppdaterade om vad som händer i varandras liv. Gör Komp till ett socialt nätverk för hela familjen. 

Vad gör Komp annorlunda? 

Som teknisk erfarna individer är det lätt att tro att det är naturligt att använda verktyg som smartphones och surplattor, nästa som en förlängning av ditt sinne och din kropp. Tyvärr är de inte det! Smartphones och surfplattor är gjorda för majoriteten men inte för personer med kognitiva eller fysiska begränsningar. Vi skräddarsydde Komp för seniorer och involverade dem i processen. 

 

Endast en knapp

När vi blir gamla förändras våra kroppar. Torra fingertoppar gör det svårt att använda pekskärmar, syn- och hörselnedsättningar gör det svårt att se och hör vad som händer på en vanlig surfplatta eller dataskärm. Komp har bara en knapp, en skärm med hög kontrast och tydligt ljud så att senioren enkelt kan använda enheten och uppfatta innehållet. 

Inga användarnamn eller lösenord

De flesta produkter kräver användarnamn och lösenord för allt från att logga in till att använda appen, och automatiska uppdateringar ger nya och främmande layouter. Komp kräver inga användarnamn eller lösenord för att använda appen, och har inga ändrade layouter eller felmeddelande. 


App för att dela innehåll och hantera Komp

Genom Komp-appen ansvarar familjen för administrationen (exempelvis bjuda in medlemmar). Detta minskar användningsbördan för senioren, vilket gör det mer inbjudande att börja använda Komp och lättare att navigera sig. Alla appmedlemmar måste bjudas in, vilket ger dig full kontroll över de personer som kan kontakta användaren. 


Enkel funktionalitet

Oändliga funktioner och oändliga valmöjligheter gör det svårt att manövrera traditionella produkter. Det kan skapa en förvirring hos människor som har liten erfarenhet av att använda teknik. Med Komp är alla nya tillägg användartestade tillsammans med seniorer, och implementeras endast om det ökar möjligheterna utan att minska känslan av självständighet. 


Ingen spårning eller delning av personlig användardata

Som konsumenter blir vi allt mer medvetna om hur vår data hanteras. Många företag verkar i utkanten av vad som är acceptabelt. No Isolation spårar bara metadata (t.ex. antal foton/meddelanden som skickats av totalt antal användare), men aldrig privata meddelanden eller foton, och vi delar aldrig personlig information med tredje part, så som andra appar.