Skärmalternativ Komp

I Komp-appen kan du enkelt välja vilka alternativ som ska visas på Komp. Alternativen du kan visa på Komp är användarlista, klocka och avsändarnamn (oavsett om namnet på personen som skickar en bild visas eller inte). The options you can show on the Komp is user listclock and sender name

Om du vill slå på eller av dessa funktioner:

  1. Från hemskärmen, gå till Inställningar i högra hörnet the home screen
  2. Under Allmänt, tryck på Skärmalternativ
  3. Nu kan du välja vilket alternativ du vill visa. Tryck på reglaget till höger om alternativet. Grönt betyder  och grått betyder AV.