1. Hjälpcenter
 2. Komp Pro | Komp Manage
 3. Komp Pro/Komp Manage | Grupper och åtkomstnivåer

Skapa, ändra eller ta bort en grupp

Skapa en grupp

 1. Klicka på Grupper i huvudmeny
 2. Klicka på Skapa en ny grupp
 3. Namnge gruppen och, om önskligt, en beskrivning av gruppen

Lägg till en anställd i gruppen

För att en anställd ska ha tillgång till att använda en viss KOMP måste de vara i samma grupp som KOMPen.

 1. Klicka Lägg till personal
 2. Välj personen från listan eller genom att använda sökfältet
 3. Klicka Lägg till [antal] anställda

Lägg till KOMPer i en grupp

För att en KOMP ska kunna användas av en anställd så måste de vara i samma grupp.

 1. Klicka Lägg till KOMP
 2. Välj KOMP från listan eller använd sökfältet
 3. Klicka Lägg till [antal] KOMP

Skapa en undergrupp

 1. Klicka Skapa ny undergrupp
 2. Följ stegen ovanför

Ändra en grupp

Om du önskar att ändra namnet eller beskrivningen på gruppen så kan du göra detta genom att klicka på Redigera.

Spara dina ändringar när du är färdig.

Ta bort en grupp

För att ta bort en grupp behöver du gå in på gruppsidan till gruppen du önskar ta bort.

Nederst på sidan klickar du på Radera Gruppen

Det är endast administratörer och gruppledare som kan radera grupper.