Var hittar jag nyckelordet till Komp?

 

När du inviterar nya familjemedlemmar kommer dom motta en invitations kod, förvirra inte denna med nyckelordet.

Om du ska ansluta till en Komp Pro behöver du få nyckelorder från en anställd med Pro-användare.

 
Vad är nyckelord?

Nyckelordet kopplar upp Komp med din app, och säkerställer att bara din familj har tillgång till den Komp ni använder.

Det kan bara användas en gång, av den första personen som installerar Komp.

Var kan jag hitta nyckelordet?

När du sätter upp Komp

Du hittar nyckelordet på skärmen när du startar upp Komp. När nyckelordet är använt kommer det försvinna från skärmen, och nya användare måste läggas till från Komp appen.

Om du har uppgett nyckelordet vill det deaktiveras om du inte slutför installationen. Nyckelordet kan fortfarande vara synligt på skärmen om Komp inte har tillgång till internet. Var vänlig att slutför installationen eller bjud in en annan familjemedlem så de kan slutföra installationen. 

 
Download app@2x

När du har blivit inbjuden

Du måste bli inbjuden av en ansluten brukare om du inte är den som sätter upp Komp. När du blir inbjuden upprättas ett unikt nyckelord som skickas till dig, exempelvis via SMS eller WhatsApp. Var vänlig att be personen som har bjudit in dig att dela nyckelordet med dig.