Viloläge

Du kan planera en tid som Komp-skärmen automatisk går i viloläge.

Du kan fortfarande ringa videosamtal när Komp är i viloläge.

Gå till:

Inställningar > Viloläge > Tidsinställning

Hur viloläge fungerar

Lägg till en eller flera tidsluckor där du vill att Komp ska gå i och ur viloläge. Du kan även fylla i vilka dagar detta ska gälla (t.ex. måndagar och onsdagar från kl 18:00 - 07:00).

En minut innan Komp går i viloläge meddelas användaren om detta och kan se vid vilken tidpunkt den kommer startas igen. Därefter blir skärmen automatiskt mörk.

Sleep Mode_Original

Hur kan användaren avbryta viloläget?

Genom att stänga av och slå på enheten kan användaren avbryta det aktuella viloläget. Detta påverkar dock inte de framtida vilolägen som schemalagts.

Hur kan jag avbryta viloläget från appen?

I appen kan du välja att inaktivera eller radera en tidslucka som du inte längre vill använda.