Rollen en verklarende woordenlijst

Rollen

Beheerders kunnen alle robots zien die de organisatie bezit en de toewijzing van AV1's aan schoolassistenten beheren. 

Beheerders kunnen:

 • Een AV1 toewijzen
 • Een hoofd schoolcontact selecteren 
 • Stop een toewijzing
 • Andere beheerders uitnodigen 
 • Bestaande beheerders en schoolcontacten bewerken en verwijderen 
 • De rechten van een schoolcontact wijzigen (trefwoorden genereren en AV1's deblokkeren)
 • Nieuwe activatiecodes voor AV1's genereren
 • AV1's in de organisatie deblokkeren die geblokkeerd zijn omdat de gebruiker een screenshot probeerde te maken
 • Notities lezen/schrijven voor alle AV1's
 • WiFi configuratie van alle robots beheren
 • AV1's herstarten (als ze online zijn)

Hoofd schoolcontact

Een schoolcontact kan de robot waaraan hij is toegewezen alleen zien en beheren nadat.


Een schoolcontact mag geen informatie zien over andere gebruikers of AV1's in de organisatie.

Schoolcontacten kunnen:

 • Toegewezen AV1/s details zien (status, over deze AV1, activatiecode etc.)
 • Activatiecode opnieuw genereren (als ze daar toestemming voor hebben)
 • Deblokkering van hun AV1/s opheffen als deze geblokkeerd is omdat de gebruiker een screenshot probeerde te maken (indien hiervoor toestemming is gegeven)
 • WiFi-configuratie beheren
 • Robots herstarten (als ze online zijn)
 • De helppagina's openen

Verklarende woordenlijstToewijzing
 • Toegewezen - AV1's in deze sectie zijn momenteel toegewezen
 • Niet toegewezen - AV1's in de niet toegewezen sectie zijn momenteel niet toegewezen

Status AV1 
 • Verbonden - De AV1 is ingeschakeld, verbonden met het internet en beschikbaar om te streamen
 • Verbinding verbroken - De AV1 heeft de verbinding met het internet verloren en het is daarom niet mogelijk om te streamen
 • Uitgeschakeld - De AV1 is uitgeschakeld en niet beschikbaar om te streamen 

Activatiecode
 • Activatiecode beschikbaar - Er is een activatiecode beschikbaar om te bekijken en te gebruiken
 • Deze AV1 is in gebruik - De activatiecode is gebruikt. Als je een nieuwe activatiecode wilt aanmaken, druk dan op 'activatiecode aanmaken'

Over deze AV1
 • Serienummer - De 8-cijferige identificatiecode die elke AV1 heeft
 • Mac-adres - Als het netwerk van een school mac-adresfiltering gebruikt, kunnen ze de AV1 whitelisten met behulp van het mac-adres
 • Model - AV2 is het nieuwste model van AV1
 • 'Herstart AV1' - Druk hierop om een herstartsignaal naar de AV1 te sturen. Dit is niet mogelijk als de AV1 is uitgeschakeld