Hur startar jag om AV1?

 

Artikeln skiljer sig åt beroende på vilken modell av AV1 du har.

Hur startar jag om? - AV2 

  1. Se till att AV1 inte laddas.
  2. Håll inne knappen bredvid laddningsuttaget tills alla ljus på AV1 släcks.
  3. Vänta 2-3 minuter för att modemet skall stängas av helt.
  4. Håll inne knappen igen.
AV2_-_Restart.png

 Hur startar jag om? - AV1(b)

  1. Se till att AV1 inte laddas. Om den laddas, ta ut sladden.  
  2. Tryck på den lilla knappen vid sidan av laddningsuttaget en gång med hjälp av en penna. Då ser du att alla ljus slocknar.
  3. Vänta 2-3 minuter. Detta så att modemet hinner stänga av sig helt.
  4. Sätt AV1 i laddaren eller tryck på knappen en gång till.

Efter en omstart går AV1 igenom alla ljusstadier innan den antingen går över till grönt eller vitt och därmed är klar att användas.

AV1_-_Restart.png