Streama och använda AV1

Streama med AV1

När AV1 är konfigurerad kan du starta en videoström till klassrummet.

Bara tryck tillkoppla, så kommer AV1 att starta en stream.

Flytta AV1

Du kan rotera AV1 och vrida huvudet upp och ner genom att dra med fingret i riktningen du vill flytta dig.

Volymkontroll

Du kan ändra volymen på AV1 för att spegla hur högt/lågt du vill prata.

Du kan välja mellan att prata i dämpad ton, viska, prata i normalt eller högt läge.

AV1 call menu showing placement of volume control

Räck upp handen

Om du vill räcka upp handen i klassrummet, tryck på Räck upp handen-knappen.

AV1 call menu showing placement of raise hand button

Passivt läge

Om du inte känner dig bra och bara önskar att delta passivt i klassen, kan du göra AV1s ljus på huvudet blått genom att trycka på Passivt läge-knappen.

AV1 call menu showing placement of passive mode button

Ändra uttrycken på AV1s ögon

Vänligen observera: Denna funktion är bara tillgänglig på AV2 och efterföljande modeller.

AV1s ögon kan ändras i appen när roboten används.

Uttrycken visas då på AV1 och kommer inte att ändras förrän du valt ett annat uttryck.

Du kan välja mellan:

  • Ledsen
  • Glad
  • Fundersam
  • Neutral 
AV1 call menu showing placement of expression buttons

Koppla från streamen

Du kan avsluta AV1-streamen genom att trycka på den röda telefonsymbolen.