Introduksjon til AV1 Admin - for administratorer

AV1 Admin er en portal som gir deg oversikt over alle enhetene deres. Du kan tildele AV1-er til skoler/organisasjoner ved å legge til en hovedassistent, lage nye nøkkelord og se status for enhetene. 

Venligst kontakt oss direkte hvis din organisasjon ønsker å bruke AV1 Admin.

Portalen vil gi deg mer synlighet over dine enheter, samt gi No Isolation tilgang til å gi direkte kundestøtte til brukerne av enhetene. 

Funksjoner

Denne artikkelen vil gi deg en introduksjon til AV1 Admin sine hovedfunksjoner fordelt på fire seksjoner; AV1, Brukere, Innstillinger og Ressurser. 

Oversikt over alle AV1

På startsiden kan du se alle dine AV1er organisert etter deres serienummer. Du kan også se hvilken skole AV1 er allokert til og skolens hovedassistent. Videre ser du teknisk status og siste gang AV1 ble brukt. Alle felter kan sorteres.

AV1ene er organisert i to lister:

Allokert

Hvis du har allokert AV1 til en hovedassistent ligger den i denne listen.

Ikke-allokert

Hvis AV1 ikke ennå er allokert til en hovedassistent ligger den i denne listen.

Screenshot 2023-09-25 at 15.51.13

Administrere AV1

For å se en AV1s egne underside trykk på serienummeret eller kallenavnet i oversikten.

Generere nye nøkkelord

Et nøkkelord er nødvendig for å koble en AV1 sammen med AV1-appen. Nøkkelord til AV1 er unike og kan kun brukes én gang av én elev på én enhet. Hvis eleven skal bytte enhet eller AV1 skal benyttes av en ny elev må det genereres et nytt nøkkelord.

I AV1 Admin-portalen kan du se nøkkelord som ennå ikke er benyttet og generere nye nøkkelord. Som administrator kan du også invitere inn én eller flere assistenter som selv får mulighet til å generere nye nøkkelord til de AV1 de tildeles.

Allokere en AV1

Når en AV1 skal i bruk på en skole kan du allokere den til skolen via AV1 Admin. Dette gjør du gjennom å sette en hovedassistent for AV1en. Assistenter i AV1 admin inviteres i portalen og mottar en e-post der de registrerer sin profil. Senere velger du en assistent som hovedassistent for denne allokeringen.

Om AV1

I feltet "om AV1" kan du se kallenavnet som er gitt AV1, serienummeret, modellen, programvareversjon og MAC-adresse. Det er også mulig å sette i gang en omstart av AV1.

Lag notater 

Lengst ned på hver AV1s side i admin-portalen kan du skrive og redigere et notat.

Avblokkere AV1

En AV1 hvor eleven har forsøkt ta et skjermbilde eller forsøkt koble til en ekstern skjerm vil bli blokkert for bruk som følge av sikkerhetsrutinene. Er du administrator eller assistent kan du gjøre dette inne på hver enkelt AV1.

Legge til eller endre WiFi-nettverk

Du kan legge til et nytt eller endre eksisterende WiFi-nettverk for AV1 i AV1 Admin. Se denne artikkelen om hvordan å legge til WiFi på en AV1. Lenger ned på siden vil du også se AV1s rapport om kvaliteten på 4G eller WiFi den for øyeblikket er koblet til.

Assistenter og tilgangstyring

Du kan knytte en eller flere assistenter til en AV1. Disse inviteres til AV1 admin og får mulighet til å administrere den eller de AV1 de er lagt til på. Assistenter kan generere nye nøkkelord og avblokkere AV1er de er koblet til i AV1 admin.

Brukere

I denne seksjonen får du oversikt over administratorer og assistenter i din AV1 Admin-portal.

Administratorer har tilgang til og oversikt over alle AV1 og innstillinger i din organisasjon. Det er administrator som inviterer, fjerner og styrer tilgang til assistenter.

En Assistent har kun mulighet til å se og administrere den eller de AV1 som er allokert til dem.

En Hovedassistent har samme profil som andre assistenter i AV1 Admin, men er satt som kontaktperson for den eller de AV1 den er hovedassistent for. I oversikten over alle AV1 er det hovedassistentens navn som synes ved siden av AV1s serienummer. Det er også hovedassistenten for en AV1 som vil få varsel hvis en AV1 blokkeres grunnet et forsøk på å ta skjermbilde.

Det er ikke mulig for en administrator å samtidig være assistent i AV1 admin.

Ressurser

Vi har publisert en rekke ressurser for AV1 tilgjengelig for nedlasting via AV1 Admin-portalen. Disse inkluderer blant annet utkast til informasjonsbrev til lærere og foresatte, klasseromsplakat og mal for risikoanalyse. Klikk her for å besøke ressurssiden.