Introduksjon til AV1 Admin

AV1 Admin er en portal som gir deg oversikt over alle enhetene deres. Du kan tildele AV1-er til skoler/organisasjoner ved å legge til en skolekontakt, lage nye nøkkelord og se status for enhetene. 

Venligst kontakt oss direkte hvis din organisasjon ønsker å bruke AV1 Admin portalen.

Portalen vil gi deg mer synlighet over dine enheter, samt gi No Isolation tilgang til å gi direkte kundestøtte til brukerne av enhetene. 

Funksjoner

Denne artikkelen vil gi deg en introduksjon til AV1 Admin sine hovedfunksjoner. 

AV1

På hjemmesiden kan du se alle AV1 enhetene til din organisasjon. Listen fylles automatisk ut basert på kundeinformasjonen vi har registrert. I listen vil du også se skolekontakt og AV1-kallenavnet - hvis det er brukt. AV1-ene er organisert i to lister; "tildelt og i bruk", og "ikke tildelt". 

Tildelt og i bruk

Hvis en skolekontakt er tildelt, eller en elev har brukt nøkkelordet for å koble til en AV1 vil det vises i denne listen. Du kan også se en indikator hvis AV1 er i bruk, men det er ingen skolekontakt tildelt eller omvendt.

Ikke tildelt

Hvis det ikke er tildelt noen skolekontakt og nøkkelordet er ubrukt vil AV1 vises i denne listen.

Screenshot 2022-07-08 at 12.45.04

Administrere en AV1
Lag nye nøkkelord:
Et nøkkelord kreves for å koble en AV1 til elevens telefon eller nettbrett. AV1-nøkkelordet er unikt, og kan bare brukes av en student én gang på én enhet. Hvis eleven bytter enhet, eller ny elev skal bruke enheten, må du opprette et nytt nøkkelord.

I AV1 Admin Portal kan du lage nye nøkkelord ved behov. Det er også mulig å gi skolekontakter tillatelse til å lage nye nøkkelord.

Legg til skolekontakter / tildel AV1
Du kan legge til en skolekontakt for å gjøre det lettere å vite hvor AV1-ene dine er tildelt.

Notater
Du kan legge til relevant informasjon for den aktuelle AV1 roboten i notat feltet.

Screenshot 2022-07-08 at 12.49.27

Brukere

Brukere er der du inviterer nye brukere til AV1 Admin Portal. Det finnes to forskjellige typer brukere; Administratorer og skolekontakter.

Finn ut hvordan du inviterer nye administratorer

Administratorer
Administratorer har tilgang på toppnivå til organisasjonens AV1 Admin Portal. De kan se og administrere alle AV1-ene dine og hjelpe til med å tildele AV1-er. Administratorer kan også invitere nye administratorer og legge til nye skolekontakter.

Skolekontakter
En skolekontakt har kun tillatelse til å se informasjon om AV1 en administrator har tildelt. Som administrator kan du velge om en skolekontakt skal ha tillatelse til å lage nye nøkkelord i din organisasjon.

Skolekontakter kan ha AV1-er tildelt fra flere organisasjoner og kan derfor sees på som en gjestebruker i din organisasjon.

På nåværende tidspunkt er det ikke mulig for en administrator å bli en skolekontakt

Ressurser
Vi har samlet en rekke ressurser tilgjengelig for nedlasting. Disse inkluderer utkast av brev til lærere og foreldre, klasseromsinformasjon og leksjonsplaner for introduksjon av AV1, samt tekniske dokumenter som kan være nyttige for IT-ansatte.