Introduktion till AV1 Admin

AV1 Admin är en onlineportal som ger dig översikt över dina AV1:er. Du kan tilldela AV1 till skolor/organisationer genom att lägga till en skolkontakt, skapa nya nyckelord och övervaka om de är aktiva.

Kontakta oss direkt om din organisation är intresserad av att använda AV1 Admin Portal.

AV1 Admin ger dig översikt över dina AV1:er, samtidigt som det tillåter No Isolation att ge direkt stöd till dem som använder dina enheter.

Funktioner

Den här artikeln kommer ge dig en kort introduktion över huvudfunktionerna i AV1 Admin.

AV1s

På hemsidan kan du se alla AV1:er i din organisation. Listan fylls i automatiskt utifrån de kunduppgifter vi har registrerat. I listan ser du även skolans kontakt och AV1s smeknamn, om det finns. AV1:erna är organiserade it två listor; Tilldelade och i användning och Inte tilldelade.

Tilldelade och i användning

Om en skolkontakt har tilldelats, eller en elev har använt nyckelordet för att ansluta till en AV1 kommer det att visas i listan. Du kan också se en indikator om AV1 används, men det finns ingen skolkontakt tilldelade eller vice versa.

Inte tilldelad

Om det inte finns någon skolkontakt tilldelad och nyckelordet inte används kommer AV1 att visas i denna lista.

 

Screenshot of the AV1-page

Hantera en AV1

Skapa nytt nyckelord

Ett nyckelord krävs för att ansluta en AV1 till elevens telefon eller surfplatta. AV1s nyckelordet är unikt och kan endast användas av en elev en gång på en enhet. Om eleven byter enhet, eller det är en elevbyte måste du skapa ett nytt nyckelord.

I AV1 Admin Portal kan du skapa nya nyckelord när det behövs. Det är också möjligt att ge skolkontakter tillgång att skapa nya nyckelord.

Lägg till skolkontakter / tilldela AV1

Du kan lägga till en skolkontakt för att göra det lättare att veta var dina AV1:er befinner sig.

Lägg till anteckning 

Du kan lägga till en anteckning för AV1 i notes. 

Personer

Person-sidan är där du bjuder in nya användare till AV1 Admin Portal. Det finns två olika typer av användare; Administratörer och skolkontakter. Läs mer här

Administratörer

Administratörer har åtkomst på högsta nivå till din organisations AV1 Admin Portal. De kan se och hantera alla dina AV1:er och hjälpa till med att tilldela AV1:er. Administratörer kan också bjuda in nya administratörer och lägga till nya skolkontakter.

Skolkontakter

En skolkontakt har endast behörighet att se information om den AV1 en administratör har tilldelat. Som administratör kan du välja om en skolkontakt ska ha behörighet att göra nya nyckelord i din organisation.

Skolkontakter kan ha AV1:er tilldelade från flera organisationer och kan därför ses som en gästanvändare i din organisation.

För närvarande är det inte möjligt för en administratör att vara skolkontakt

Stödmaterial

Vi har samlat stödmaterial tillgängliga för nedladdning på vår hemsida. Dessa inkluderar utkast till brev till lärare och föräldrar, klassrumsinformation och lektionsplaner för införande av AV1, samt tekniska dokument som kan vara till nytta för IT-personal.