Introduktion till AV1 Admin-portal

AV1 Admin är en onlineportal som ger dig översikt över dina AV1:or. Du kan tilldela AV1 till skolor/organisationer genom att lägga till en huvudassistent, skapa nya nyckelord och ha översikt om robotarna används genom "senaste använd". 

Kontakta oss direkt om din kommun / organisation inte ännu använder AV1 admin-portalen.

AV1 Admin-portal ger dig översikt över dina AV1:or, samtidigt som det tillåter No Isolation att ge direkt stöd till dem som använder dina enheter.

Funktioner

Den här artikeln kommer ge dig en kort introduktion av huvudfunktionerna i AV1 Admin.

AV1or

På startsidan kan du se alla AV1:or och deras serienummer i din kommun/organisation (och smeknamn på AV1 om det läggs till). Du kan också se tillagd huvudassistent, status på AV1:orna  och data som visar när AV1 senast används. Alla kolonner går att sortera. 

AV1:orna organiseras utifrån två listor; 

Tilldelad 
Om en huvudassistent har blivit tilldelad en AV1 visas den på listan

Inte tilldelad 
Om ingen huvudassistent på skolan har blivit tilldelad en AV1 visas det på listan

 

Screenshot 2023-09-25 at 15.51.13

Hantera en AV1

För att se översikten på en specifik AV1 klicka på serienumret eller smeknamnet. 

Skapa nytt nyckelord

Ett nyckelord krävs för att ansluta en AV1 till elevens telefon eller surfplatta. AV1s nyckelord är unikt och kan endast användas av en elev en gång på en enhet. Om eleven byter enhet, eller det är en elevbyte måste du skapa ett nytt nyckelord.

I AV1 Admin Portal kan en administrator skapa nya nyckelord när det behövs. Det är också möjligt lägga till assistenter till en eller flera AV1 så att de också kan skapa nya nyckelord.

Lägg till assistenter / tilldela AV1

När en AV1 ska ut till en ny skola kan du tilldela roboten till skolan via portalen. Huvudassistenten på skolan kan bli inbjuden till portalen genom att du lägger till deras e-mail adress. Då kommer huvudassistenten bara att se information om sin tilldelade robot. Genom att tilldela en AV1 till en skola får No Isolation en notifikation på att en ny skola är redo att starta upp.

Lägg till anteckning 

Du kan lägga till en anteckning för AV1 under "anteckningar". 

Om denna AV1 
Här har du möjlighet att skicka en "omstart" signal till AV1. 

Personer

Person-sidan är där du bjuder in nya användare till AV1 Admin-portalen. Det finns två olika typer av användare; administratörer och assistenter

Administratörer

Administratörer har åtkomst på högsta nivå till din organisations AV1 Admin-portal. De kan se och hantera alla dina AV1:or och hjälpa till med att tilldela AV1:or. Administratörer kan också bjuda in nya administratörer och lägga till/radera nya assistenter på skolan. 

Huvudassistent / assistent

En assistent har endast behörighet att se information om den AV1 en administratör har tilldelat.

Administratörer kan redigera en assistens åtkomst och kontaktinformation genom "Personer-sidan" eller inne på den tilldelade AV1s översikt. 

För närvarande är det inte möjligt för en administratör att samtidigt vara en assistent i AV1 admin

Stödmaterial

Vi har samlat stödmaterial tillgängliga för nedladdning på vår hemsida. Dessa inkluderar utkast till brev till lärare och föräldrar, klassrumsinformation och lektionsplaner för införande av AV1, samt tekniska dokument som kan vara till nytta för IT-personal.