Nøkkelord og hemmelig kode

Hva er et nøkkelord?

Nøkkelordet kobler en AV1 med elevens mobile enhet. Av sikkerhetsårsaker kan et nøkkelord bare brukes én gang. Dette er for å sikre at bare én enhet er koblet til AV1, og at det er riktig bruker som får tilgang.

Når må jeg bruke nøkkelordet?

Du må benytte nøkkelordet når:

  • Du kobler til AV1 for første gang. Benytt engangs nøkkelordet som følger med i esken
  • Du skal bytte enhet, f.eks fra smarttelefon til nettbrett
  • En ny bruker skal ta i bruk AV1

 Vi sender kun nøkkelord til den registrerte AV1-kunden eller en kontaktperson de har oppgitt. Vi sender ikke nøkkelord via chat.

Nøkkelordet kan også brukes én gang av en lærer, foresatt eller IT-avdelingen for å koble til AV1 Assistant-appen.

Hemmelig passord

Som en ekstra sikkerhet lager brukeren en 4 siffret passord som de må bruke hver gang de åpner appen. Dette passordet skal være hemmelig, kun for den som bruker AV1 appen. Passordet kan endres i innstillingene i AV1 appen.