Nøkkelord og hemmelig kode

Hva er et nøkkelord?

Nøkkelordet kobler en AV1 med elevens mobile enhet. Av sikkerhetsårsaker kan et nøkkelord bare brukes én gang. Dette er for å sikre at bare én enhet er koblet til AV1, og at det er riktig bruker som får tilgang.

Når må jeg bruke nøkkelordet?

Du må benytte nøkkelordet når:

  • Du kobler til AV1 for første gang. Du finner nøkkelordet i AV1 Admin
  • Du skal bytte enhet, f.eks fra et nettbrett til et annet nettbrett
  • En ny bruker skal ta i bruk og kobles til AV1

Hvordan får jeg et nytt nøkkelord?

Nye nøkkelord genereres i AV1 Admin-portalen. Vennligst se nedenfor for riktig vei videre for deg.

Vær oppmerksom på at av sikkerhetsgrunner sender vi aldri ut nøkkelord. Nøkkelord vises eller generes i AV1 admin. 

Er du elev eller foresatt

Vennligst be om nytt nøkkelord fra din kontaktperson ved skolen eller i kommunen.

Er du lærer eller ansatt ved skolen?

Hvis din AV1 tilhører en kommune eller annen organisasjon, be administrator for AV1 Admin gi deg tilgang til AV1 admin ved at du blir satt som assistent for en eller flere AV1.

Er du administrator?

Administrerer du AV1 på vegne av en kommune, eller annen organisasjon, og låner ut AV1 til skoler, kan du generere nøkkelord via AV1 Admin. Portalen gir deg oversikt over alle AV1 og du kan allokere AV1ene til de skolene de til enhver tid er lånt ut til. Gjennom å allokere AV1 til en eller flere assistenter på en skole gir du dem tilgang å administrere AV1, generere nye nøkkelord og avblokkere AV1 som har blitt låst etter forsøk på skjermbilde.

Mangler tilgang til AV1 Admin? Snakk med oss i No Isolation så hjelper vi deg i gang!

Hemmelig kode i AV1 appen

Som en ekstra sikkerhet lager brukeren av AV1-appen en firesifret pin-kode som de må bruke hver gang de åpner appen. Denne koden skal være hemmelig for andre enn den som bruker AV1 appen. Den hemmelige koden kan endres i innstillingene i AV1-appen.