AV1s integritetsfunktioner

Vi vet att integritetsskydd, för er som lärare och för era elever, är otroligt viktigt. AV1 är en innovativ produkt, och på så sätt kan idéen om att ta in en enhet med en kamera verka skrämmande. Det är orsaken till at vi har designat enheten med integritetsskydd och säkerhet som högsta prioritet från början och har byggt in flera lager med säkerhet.

Den kan inte spela in

AV1 sänder en direktsändning mellan roboten och till AV1-användarens surfplatta. Ingen data blir lagrad och direktsändningen är end-to-end krypterad, som betyder att det är omöjlig för alla externa parter, inkluderat oss, att få tillgång til sändningen.

Skärmdump är förbjudet

Att spela in eller ta en skärmdump är inte tillåtet. Om man försöker, beroende på modellen, så kommer streamingen att avbrytas automatiskt, eller så får No Isolation besked, och förbehåller sig rätten att deaktivera AV1.

Synligt när AV1 är aktiv

Du vet att AV1 är aktiv, eftersom huvudet kommer att lyftas upp och ögonen börja lysa. AV1 sänder en-vägs video, så att användaren kan se det AV1 ser, men du kan inte se AV1-användaren. (Detta som ett resultat av att vi testade AV1 med sjuka barn - de vill vara involverade, men inte nödvändigtvis att deras kamrater skall se dem.)

En användare

Bara en AV1-användare kan koppla sig till en enskild AV1. Användarens app är tillgänglig via en hemlig 4-siffrig kod och det krävs att användaren måste acceptera No Isolations allmänna villkor, som säger att bara en AV1-användare kommer att använda appen.

Krav på samtycke

Lagen kräver inte att skolorna samlar in tillstånd från föräldrarna till andra barn i klassen för att man skall kunna använda AV1, men skolan kan välja att göra det om man finner det nödvändigt. 

Bemöta bekymmer

En inledande brist på förståelse för teknologin kan skapa oro hos föräldrar eller personal. Vi har skrivit ihop några informationsbrev som är tillgängliga för er att redigera och skicka ut för att utbilda andra om hur AV1 fungerar.

GDPR-kompatibel

No Isolation behöver inte, och frågar inte efter, personlig information om AV1s användare. Vi lagrar bara kunddata (t.ex. namn och kontaktinformation til skolan) för att behandla beställning och betalning.