Nyckelord och hemlig kod

Vad är ett nyckelord?

AV1s nyckelord används för att länka en användares surfplatta eller telefon till AV1, och det kan bara användas en gång. Det är för att säkerställa att bara en enhet är kopplad till AV1 och att den korrekta användaren får tillgång.

När använder jag nyckelordet?

Du behöver ett nyckelord när:

  • Du kopplar till AV1 första gången. Du hittar nyckelordet i AV1 admin.
  • När du byter enhet (om du t.ex. är tillkopplad med din smarttelefon men vill använda din surfplatta i stället).
  • En ny användare skall kopplas till AV1.

Hur får jag ett nytt nyckelord? 

Om ni behöver en nytt nyckelord till AV1 så kan de genereras i Admin-portalen. Se nedan för tillvägagångssätt. 
 

På grund av säkerhetsskäl ger vi inte ut nyckelord. Nyckelordet visas eller genereras i AV1 admin-portalen. Om ni behöver hjälp med att sätta upp AV1 admin kan ni kontakta: norden@noisolation.com 

Är du en elev eller vårdnadshavare?

Efterfråga ett nytt nyckelord från din kontaktperson i skolan eller i kommunen. 

Är du en lärare eller IT-personal?

Be om tillgång till AV1 Admin portal genom att du läggs till som assistent

Är du en kommun eller organisation?

Tillhör du en kommun eller organisation som ger ut AV1 till olika skolor och individer, kan du generera nya nyckelord via AV1 Admin. Portalen ger dig en överblick av din AV1 portfolio och ger dig möjligheten att generar nya nyckelord. Du kan även tilldela specifika AV1 till olika skolor, vilket också ger dem tillgång till portalen så de själva kan generar nyckelord. 

Är du en kommun med flera AV1 men inte har tillgång till AV1 Admin-portalen? Ta kontakt med oss på norden@noisolation.com så hjälper vi dig vidare. 


Hemlig kod

Som en extra säkerhetsåtgärd skapar AV1-användaren sin egen 4-siffriga pinkod som hen måste använda varje gång appen öppnas. Den ska vara hemlig och kan ändras under Inställningar i AV1-appen.