Introduktion till AV1 Admin-portalen (för assistenter)

AV1 Admin-portalen är en webbaserad portal som ger dig översikt om den / de AV1 som du har tilldelats. Portalen hjälper dig att starta upp och hantera era AV1or, även på distans.

Hantera AV1 genom AV1 Admin-portalen

Om du har blivit lagt till som assistent för en AV1 kommer du få ett registreringsmail med länk till portalen. 

I portalen kan du se en lista över de AV1 du ansvarar för. För att se en AV1s inviduella status så klickar du på AV1s serienummer eller smeknamn. Här får du en översikt på AV1s status: 

  • Uppkoppling (påslagen eller avstängd)
  • Vilken internetanslutning som används (mobil / WiFi)
  • % batteri
  • När AV1 senast användes

Se denna artikel för ordlista med nyckeltermer som används i portalen

Screenshot 2023-10-02 at 14.44.56

 

Kom igång med AV1 

Stöddokument / Material 

Under fliken "Material" hittar du uppstartsguiden som är ett bra hjälpmedel vid uppstart. Här hittar du också andra nyttiga filer och mallar som kan vara bra stöddokument när man ska igång och använda AV1. 

Nyckelord

I AV1 Admin-portalen hittar du AV1s nyckelord som du behöver för att kunna ansluta till AV1. 

En nyckelkod behövs för att kunna koppla AV1 till elevens mobila enhet. AV1s nyckelkod är unik och kan bara användas av en elev åt gången på en enhet. Om man önskar att ändra enhet eller att AV1 ska användas av annan elev behöver du skapa en ny nyckelkod.

WiFi nätverk

Screenshot 2023-10-02 at 14.57.55

Du kan lägga till Wifi-nätverk till AV1* i portalen. Vänligen dela våra AV1 nätverkskrav med skolans IT-personal så de kan säkra att AV1 har tillgång. (om du behöver AV1s mac-adress hittar du den under "Om denna AV1"

*AV1 behöver först ansluta till 4G för att man ska kunna lägga till WiFi. 

Användning dag-till-dag 

En huvudassistent på skolan kan använda portalen till : 

  • Ha översikt över AV1s status och kolla anslutningen. Om AV1 är frånkopplad kan du skicka en omstartssignal till AV1 även om du inte befinner sig på samma plats (längs ned under "Om denna AV1" sektionen. 
  • Skapa nya nyckelord om det behövs 
  • Uppdatera eller lägga till nya WiFi-nätverk
  • Se när AV1 senast användes 
  • Tillgång till stödmaterial för skolan i portalen under "Material"