Lägg till ett WiFi-nätverk på AV1

Hur WiFi på AV1 fungerar

För tekniska specifikationer angående WiFi-nätverk , kika på våran WiFi-guide

AV1 kommer kontinuerligt att överäga vad som är bäst av endera mobiltäckningen eller WiFi-uppkopplingen. AV1 kommer att använda sig av det med bäst täckning. Appen kommer att visa om AV1 använder WiFi eller 4G. Om du har lagt till ett WiFi-nätverk med svag täckning så kommer AV1 förmodligen att välja 4G-nätverket istället, och vice versa.

Om du tar bort WiFi-nätverket från AV1 kommer all information om nätverket att raderas. Om du vill koppla till nätverket vid ett senare tillfälle så måste du lägga till nätverket på nytt med användarnamn och lösenord (om det finns).

Lägg till ett WiFi-nätverk

Du kan lägga till ett WiFi-nätverk genom AV1 appen eller AV1 Admin-portalen. Nätverksinformationen du lägger till på din telefon skickas till AV1 via mobilnätverket, om inget annat nätverk redan är lagt till. Om mobiltäckningen är för dålig kan inte AV1 motta informationen. Om det här är fallet kan du behöva flytta AV1 till en plats där den får tillgång till 4G-nätverket. 

AV1 appen

  1. Säkerställ att AV1 är på och har 3G eller 4G täckning.
  2. I AV1 appen, gå till Inställningar → Wifi nätverk → Lägg til nätverk.
  3. Välj nätverket (SSID) från listan.
  4. Vänligen notera at WiFi-nätverket kan behöva ett användarnamn och/eller lösenord för att tillkopplas.

Om du vil koppla till ett dolt nätverk, vänligen kontakta vår kundtjänst.

    AV1 Admin-portalen

     Var medveten om att listan med nätverk som visas är nätverken som är tillgängliga där AV1 är placerad.