Lägg till ett WiFi-nätverk på AV1

Hur WiFi på AV1 fungerar

För tekniska specifikationer angående WiFi-nätverk , kika på våran WiFi-guide

AV1 kommer kontinuerligt att överäga vad som er bäst av endera mobiltäckningen eller WiFi-tillkopplingen. AV1 kommer att använda sig av det med bäst prestanda. Appen kommer att visa om AV1 använder WiFi eller 4G. Om du har lagt till ett WiFi-nätverk med svag prestanda så kommer AV1 förmodligen att välja 4G-nätverket istället, och vice versa.

Om du tar bort WiFi-nätverket från AV1 kommer all information om nätverket att raderas. Om du vill koppla till nätverket vid ett senare tillfälle så måste du lägga till nätverket på nytt med användarnamn och lösenord (om det finns).

Lägg till ett WiFi-nätverk

Du kan lägga till ett WiFi-nätverk genom AV1 appen eller AV1 Assistant appen. Nätverksinformationen du lägger till på din telefon skickas till AV1 via mobilnätverket, om inget annat nätverk redan är lagt till. Om mobiltäckningen är för dålig kan inte AV1 motta informationen. Om det här är fallet kan du lägga til nätverket via Bluetooth genom AV1 Assistant appen (se under).

AV1 appen

 1. Säkerställ att AV1 är på och har 3G eller 4G täckning.
 2. I AV1 appen, gå till Inställningar → Wifi nätverk → Lägg til nätverk.
 3. Välj nätverket (SSID) från listan.
 4. Vänligen notera at WiFi-nätverket kan behöva ett användarnamn och/eller lösenord för att tillkopplas.

Om du vil koppla till ett dolt nätverk, vänligen kontakta vår kundtjänst.

 AV1 Assistant appen

Du kan också lägga till ett WiFi-nätverk med AV1 Assistant appen. (Om mobiltäckningen är svag, kan du också lägga til WiFi via Bluetooth. I så fall måste du vara i samma rum som roboten. Se under.)

 1. Säkerställ att AV1 är påslagen.
 2. Tryck Inställningar på AV1.
 3. Tryck Lägg till WiFi.

Om du vill lägga till ett WiFi-nätverk via Bluetooth, fortsätt med följande steg:

 1. Säkerställ att Bluetooth är aktiverad på din enhet.
 2. Tryck Lägg till via Bluetooth.
 3. Vänta till roboten har kopplats till via Bluetooth.

Om du vill lägga til ett WiFi-nätverk via 4G-nätverket, fortsätt med följande steg:

 1. Tryck Lägg till en annan och välj det önskade WiFi-nätverket från listan.
 2. Om det önskade nätverket inte visas i listan, tryck Finns ditt WiFi inte i listan nedan? Välj Lägg till manuellt och skriv in nätverksnamnet (SSID), lösenordet och användarnamn (om det behövs). Var uppmärksam på STORA och små bokstäver.

 Var medveten om att listan av nätverk som visas är nätverken där AV1 är placerad.