Videoströmmen hackar/ljudet är dåligt, vad är fel?

Dålig kvalitet på videoströmmen beror på svag internetanslutning, antingen på AV1s sida, eller på användarens.

Vänligen försök följande:

  1. Kolla AV1s anslutning.
    1. Om AV1 är ansluten till 4G, försök koppla til WiFi.
    2. Om AV1 är ansluten till WiFi kan du försöka ta bort WiFi-nätverket och använda mobilnätet istället.
  2. Om det inte hjälper, kan det hända att nätverket där du befinner dig har svag täckning.
    1. Om din surfplatta eller telefon är ansluten till mobilnätverket, se om du kan koppla den till ett WiFi-nätverk.
    2. Om din surfplatta eller telefon är ansluten til WiFi kan du försöka att använda mobilnätverket istället.

Vänligen ta kontakt med vår kundsupport om inget av det ovanstående hjälper.