1. Hjelpesenter
  2. AV1
  3. AV1 | FAQ og feilsøking

FAQ | AV1 Nøkkelord

Nøkkelordet til AV1 fungerer ikke, hva skal jeg gjøre?

Hvis du får en melding om at nøkkelordet ikke fungerte er det enten fordi det har blitt brukt tidligere, eller fordi det er skrevet feil. Dobbeltsjekk at det er skrevet riktig. Av sikkerhetsårsaker kan et nøkkelord bare brukes én gang. Dette er for å sikre at bare én enhet er koblet til AV1, og at det er riktig bruker som får tilgang.

Er du en skole eller en organisasjon som har flere AV1? Ta kontakt med vår kundestøtte for å få tilgang til vårt administrasjonsverktøy hvor du kan generere nye nøkkelord.

Jeg trenger ett nytt nøkkelord, hva skal jeg gjøre?

Du kan generere nye nøkkelord fra AV1 Assistant-appen.

Nøkkelord kan bare brukes én gang. Hvis du trenger et nytt nøkkelord, må du kontakte supportteamet vårt.

Vennligst oppgi AV1s serienummer når du kontakter oss. Av sikkerhetsgrunner sender vi kun nøkkelord til den registrerte AV1-kunden eller en kontaktperson de har spesifisert. Vi sender ikke nøkkelord via chat.

Av personvernhensyn ber vi deg vennligst om å ikke nevne AV1-brukerens navn, helsestatus eller annen personlig informasjon når du kontakter vårt supportteam.