FAQ | AV1 Nyckelord

Nyckelordet till AV1 fungerar inte, vad ska jag göra? 

Om du får ett meddelande om att nyckelordet inte fungerar, är det antingen för att nyckelordet har använts tidigare, för att du skrev fel eller för att enheten inte är kopplad till internet. Dubbelkolla att du har skrivit korrekt. Ett nyckelord kan bara användas en gång. Det för att säkerställa att bara en enhet är kopplad till AV1 och att endast den korrekta användaren skall ha tillgång.

Är du en skola eller organisation med fler AV1? Kontakta vår kundsupport för att få tillgång till vårt administrationsverktyg där du kan generera nya nyckelord.

Jag behöver ett nytt nyckelord, vad ska jag göra? 

Du kan generera ett nytt nyckelord från AV1 Assistant appen.

Nyckelordet kan bara användas en gång. Om du behöver ett nytt nyckelord måste du kontakta vår kundsupport.

Vänligen uppge AV1s serienummer när du kontaktar oss. Av säkerhetsskäl skickar vi endast nyckelord till den registrerade AV1-kunden, eller en kontaktperson den registrerade kunden har specificerat. Vi skickar inte nyckelord i chatten.

Av integritetsskäl ber vi dig vänligen att inte uppge AV1-användarens namn, hälsostatus eller annan personlig information när du kontakter vår kundsupport.