FAQ | AV1 Nyckelord

Nyckelordet till AV1 fungerar inte, vad ska jag göra? 

Om du får ett meddelande om att nyckelordet inte fungerar, är det antingen för att nyckelordet har använts tidigare, att du skrev fel eller för att enheten inte är kopplad till internet.

Dubbelkolla att du har skrivit korrekt och att enheten är kopplad till internett. Ett nyckelord kan bara användas en gång. Det är för att säkerställa att bara en enhet är kopplad till AV1 och att endast den korrekta användaren skall ha tillgång.

Är du en skola eller organisation med AV1? Kontakta vår kundsupport för att få tillgång till vårt administrationsverktyg AV1 admin där du kan generera nya nyckelord.

Jag behöver ett nytt nyckelord, vad ska jag göra? 

Du kan generera ett nytt nyckelord i AV1 Admin. Har du inte tillgång till AV1 admin? Kontakta ansvarig för AV1 på din skola, eller i din kommun, eller kontakta oss på norden@noisolation.com.


Av integritetsskäl ber vi dig vänligen att inte uppge AV1-användarens namn, hälsostatus eller annan personlig information när du kontakter vår kundsupport.