Kom i gang med AV1 - for skoler

Vi har laget denne guiden for å hjelpe deg med å sette opp AV1 på skolen. Den tar deg gjennom stegene som kreves for å gjøre AV1 klar til bruk.

 

Besøk vår AV1-ressursside for mer omfattende ressurser for å komme i gang med AV1.

AV1 Admin

Administrer AV1 på skolen din

Gjennom AV1 Admin-portalen kan du enkelt sjekke robotens status, legge til WiFi, få tilgang til ressurser og generere nye nøkkelord. Låner din skole AV1 fra kommunen eller en annen organisasjon? Be administrator for AV1 admin legge til en eller flere assistenter på skolen.

  1. Slå på AV1 ved å bruke knappen på baksiden ved siden av ladeporten. Lysstripene på AV1 vil begynne å blinke hvitt. Dette betyr at den er på og søker etter nettverket. Når den har funnet et nettverk, lyser den stabilt hvitt. Hvis AV1 fortsetter å blinke eller pulserer med rødt lys, betyr det at AV1 ikke finner tilkobling til et nettverk. Prøv å flytte AV1 eller legg til et WiFi-nettverk.

2. Registrer deg på AV1 Admin-portalen. Skal du være administrator skal du ha fått en invitasjon på e-post fra No Isolation. Skal du være assistent må administrator for organisasjonen invitere deg fra AV1 admin-portalen.

3. Nå er det på tide å teste bruk av AV1 med AV1-appen ved å følge instruksjonene nedenfor.

AV1 Appen 

Test AV1 før eleven setter i gang

  1. Last ned AV1-appen til en telefon eller nettbrett, tilgjengelig fra App Store (Apple) eller Google Play Store (Android). Dette trenger ikke å være enheten studenten skal bruke, da de kan kobles til AV1 på et senere tidspunkt. Kontroller at AV1 er slått på.
  2. I appen skriver du inn nøkkelordet du har fått eller opprettet i AV1 Admin. Du må lage en hemmelig kode for å åpne appen og godta vilkårene for bruk.
  3. Nå kan du koble til AV1. Finn mute-knappen i appen (nederst til venstre), hvis du er i samme rom som AV1, for å unngå feedback. Test AV1 i områdene på skolen der den skal brukes, for å sikre at det er god nok internettdekning. Sjekk at det er minst 3/5 blå lys på baksiden av AV1 (til venstre for av/på-knappen), videostrømmen er klar og AV1s lys forblir stabilt hvite. Hvis den består disse testene, hopp til trinn 6.
  4. Kanskje 4G-dekningen er svak på skolen din, noe som fører til en dårlig kvalitet på lyd og bilde. Da kan du legge til Wi-Fi via AV1-appen eller AV1 Admin.
  5. Test tilkoblingen på nytt. Skoler har ofte sikre WiFi-nettverk som krever tilpasning av innstillinger for å tillatte nytt utstyr på nettverket. I så fall kan du gi WiFi-guiden vår til den som administrerer WiFi-nettverket på skolen, og be dem følge veiledningen. Etter at de nødvendige endringene er gjort, kan du teste på nytt.
  6. Når alt er oppe og går, kan du overlevere AV1 til klasselæreren. Du har brukt engangs-nøkkelordet under testingen, så du må generere et nytt nøkkelord å gi til eleven som skal bruke AV1. Nøkkelord generes i AV1 Admin-portalen. Har du ikke tilgang, be administrator om å gi deg tilgang eller generere et nytt nøkkelord for deg. Trenger du hjelp? Send en e-post til norden@noisolation.com (oppgi AV1s serienummer).

Lade AV1

Å ha en god rutine for å lade AV1 er viktig. Når AV1 ikke skal brukes mer, trykk og hold inne knappen på baksiden for å slå AV1 av og sett den til lading. Husk at AV1 fint kan brukes mens ladekabelen er koblet til.

Det praktiske ved å ha AV1 på skolen

Til å begynne med foreslår vi kun å bruke AV1 ved en håndfull leksjoner, for å gi lærere og elever en sjanse til å venne seg til AV1. Du kan starte med leksjonsplanen (kan lastes ned på ressurssiden vår), og deretter velge noen av elevens favorittfag. På barneskolen er det sannsynlig at AV1 vil forbli i samme klasserom hele dagen. På ungdomsskolen eller videregående er det lurt å fordele ansvar for hvem som sørger for at AV1 er på riktig sted til riktig tid og er påskrudd slik at eleven kan koble seg på.