Assistenter og allokering av AV1

 

Tildeling av AV1-ene

For at en elev skal kunne bruke AV1, må den først tildeles i AV1 admin.

Denne veilederen hjelper deg gjennom prosessen for å starte og avslutte en tildeling

 

Hva er en hovedassistent i AV1 admin?

En assistent er vanligvis en lærer eller annen ansatt på en skol der AV1 skal brukes. En assistent kan være tilknyttet én eller flere AV1.

En assistent har kun mulighet til å se og administrere den eller de AV1 som er allokert til dem. 

Hver tildelte AV1 er koblet til en hovedassistent som er ansvarlig for å administrere roboten på skolen. Hovedassistenten får tilgang til den tildelte AV1 i adminportalen, slik at de kan administrere roboten så lenge tildelingen varer. Du vil kunne velge en assistent fra listen over eksisterende brukere, eller velge å invitere en ny bruker til å bli hovedassistent for AV1.


Noen gode grunner til å registrere assistenter i AV1 Admin:

  • Assistenter vil motta implementeringsguide og andre nyttige ressurser
  • Assistenter kan logge inn på AV1 Admin, se status for AV1 og hjelpe til med administrering
  • Assistenter kan opprette nye nøkkelord og avblokkere låste AV1

 

Nederst på siden kan du også legge til flere assistenter (lærere, IT-ansatte eller andre) og styre deres tilganger.Screenshot 2023-10-04 at 16.23.28

Du kan alltid fjerne brukere i oversikten under fanen Brukere eller i oversikten over assistenter inne på hver enkelt AV1-side.
 

Endre hovedassistent

Alle tildelinger er koblet til en hovedassistent så lenge tildelingen varer. Hvis det er en endring i hvem som skal administrere AV1 på skolen, kan du oppdatere denne informasjonen ved å klikke på "Endre hovedassistent"-knappen inne på den individuelle AV1-siden. Det er hovedassistenten som er tildelt AV1 når tildelingen avsluttes, som registreres i tildelingshistorikken din.

For å endre en eksisterende hovedassistent, gå til den tildelte AV1 og:

  1. Beveg deg til Hovedassistent 
  2. Trykk på Endre Hovedassistent

For å fjerne en annen assistent:

1.  Beveg deg ned til brukere og tilganger 

2.  Velg assistenten du ønsker å fjerne

3. Trykk på fjern

 

Det er ikke mulig for en administrator å samtidig være hovedassistent i AV1 admin