Assistenter og allokering av AV1

Hva er en assistent i AV1 admin?

En assistent er vanligvis en lærer eller annen ansatt på en skol der AV1 skal brukes. En assistent kan være tilknyttet én eller flere AV1.

En assistent har kun mulighet til å se og administrere den eller de AV1 som er allokert til dem. 

En hovedassistent har samme profil som andre assistenter i AV1 Admin, men er satt som kontaktperson for den eller de AV1 den er hovedassistent for. I oversikten over alle AV1 er det hovedassistentens navn som synes ved siden av AV1s serienummer. Det er også hovedassistenten for en AV1 som vil få varsel hvis en AV1 blokkeres grunnet et forsøk på å ta skjermbilde.


Noen gode grunner til å registrere assistenter i AV1 Admin:

 • Det gjør det lettere for deg å holde oversikt over hvor AV1 befinner seg
 • Assistenter vil motta implementeringsguide og andre nyttige ressurser
 • Assistenter kan logge inn på AV1 Admin, se status for AV1 og hjelpe til med administrering
 • Assistenter kan opprette nye nøkkelord og avblokkere låste AV1

Allokere AV1 / Legge til en hovedassistent

For å allokere en AV1 gjør følgende:

 1. Velg / Trykk deg inn på den AV1 du vil allokere
 2. Beveg deg til Hovedassistent
 3. Velg en eksisterende assistent fra listen i nedtrekksmenyen eller trykk på inviter ny hovedassistent på e-post.
 4. Før invitasjonen går ut legger du til skolenavn og adresse. Hovedassistenten kan se over og oppdatere informasjonen senere.
 5. Hovedassistenten inviteres over e-post og får tilgang til å administrere den/de AV1 den er tildelt. Det inkludere å kunne generere nye nøkkelord og/eller avblokkere en låst AV1. 
Screenshot 2023-10-04 at 16.10.02

Nederst på siden kan du også legge til flere assistenter (lærere, IT-ansatte eller andre) og styre deres tilganger.Screenshot 2023-10-04 at 16.23.28

Du kan alltid fjerne brukere i oversikten under fanen Brukere eller i oversikten over assistenter inne på hver enkelt AV1-side.
 

Fjern en hovedassistent

For å fjerne en eksisterende hovedassistent går du inn på den allokerte AV1en og:

 1. Beveg deg til Hovedassistent 
 2. Trykk på Fjern Hovedassistent

For å fjerne en annen assistent:

1.  Beveg deg ned til brukere og tilganger 

2.  Velg assistenten du ønsker å fjerne

3. Trykk på fjern

 

Det er ikke mulig for en administrator å samtidig være hovedassistent i AV1 admin