Assistenter och tilldelning av AV1

Tilldelning av AV1

Tilldelningen startar när du identifierat den elev som ska använda AV1. Enkelt förklarat är tilldelningen ett sätt att hålla koll på hur och var dina robotar används. 

Den här guiden förklarar hur processen går till och hjälper dig att lyckas med dina AV1-insatser.

 

Vad är en huvudassistent?

En assistent är vanligtvis en lärare eller annan relevant personal på den skola där AV1 ska användas. Du kan tilldela så många AV1:or till en assistent/assistenter som du vill. En kontakt på skolan behöver bli vald som "huvudassistent". 

Varje tilldelad AV1 behöver en huvudassistent som har ansvar för roboten på skolan. Roboten kommer dyka upp i huvudassistentens vy i AV1 Admin-portalen så att hen kan hantera den under tilldelningen.

Det finns några anledningar till varför du bör registrera en eller flera assistenter:

  • Det gör det lättare för dig att hålla koll på var AV1 finns
  • Assistenten kommer att få uppstartsmaterial och annat användbart stödmaterial
  • Assistenten kan logga in på AV1 Admin-portalen och se status för AV1
  • Assistenten kan skapa nya nyckelord om eleven skulle behöva ett
Längst ned på sidan kan du lägga till fler assistenter (exempel: IT-tekniker på skolan, klasslärare) 
Screenshot 2023-10-04 at 16.23.28

 

Byte av huvudassistent
Alla tilldelade AV1 behöver en huvudassistent under hela tilldelningen. Om du vill byta huvudassistent kan du trycka på knappen “ändra” under Huvudassistent på tilldelningssidan.

Det är huvudassistenten som är registrerad när tilldelningen avslutas som loggförs i tilldelningshistoriken.

 

För närvarande går det inte att lägga till en administratör som huvudassistent